HUIS SONDER SORGE

Retirement Village and Frail Care Okahandja / aftreeoord & Pleegsorg Okahandja

ABENDFRIEDEN

Retirement Village Okahandja

Okahandja Association for the Care of the Aged

They shall still bring forth fruit in old age; they shall be filled with vitality and foliage, to show that the Lord is upright;
    He is my rock, and there is no unrighteousness in Him.”  Psalm 92: 14-15

Okahandja Bejaardesorgvereniging

“Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God.  Selfs in hul ouderdom sal hulle nog toeneem in krag.  Hulle sal fris en lewenskragtig wees.  So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by Hom geen onreg is nie.  Hy is my rots.”  Psalm 92: 14-16

History / Geskiedenis

Retirement Village and Frail Care Okahandja

Huis Sonder Sorge the first foundation hole was made by the Mayor, Mr K.W. von Mareés on 22 June 1988, and the Bezuidenhoudt Builders began with the construction. 

The Main Building was designed to accommodate an Office, Kitchen, Dining Room, Sick Bay and Laundry, as well as two bedrooms for workers staying overnight. 

Huis Sonder Sorge is op 22 Junie 1988 deur die Burgemeester, Mnr K.W. von Mareés, die eerste sooispit gegrawe en die Bezuidenhoudt Bouers het begin met die bouwerk. 

Die Hoofgebou word beplan met Kantoor, Kombuis, Eetsaal, Siekeboeg en Wassery asook twee kamers vir inwonende werkers. 

Queries / Navrae

Please contact us for any questions about our Retirement Homes.

Kontak ons gerus sou u enige navrae hê oor ons aftreeoorde.

+264 (0)62 504380

Kobus Cloete - Manager / Bestuurder BSV
Christien - Matron/Matrone BSV
Griet Jacobs - Secretary / Sekretaresse BSV

We would like to thank our sponsors / Ons wil graag ons borge bedank